Projekt budowlany i wykonawczy budynków IOS1; IOS2, Hali filtrów wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami technicznymi na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku.


Powierzchnia użytkowa budynku IOS1: 1805,23m2
Powierzchnia użytkowa budynku IOS2: 1081,21m2
Powierzchnia użytkowa budynku Hali filtrów: 465,12m2

Projekt realizowany na zlecenie firmy Elektrobudowa S.A. i KUBATURA.

 

Wykonanie: GB