Projekt 001
Przebudowa rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek hotelowo- usługowy przy ul. Traugutta 3 Białystok.
Projekt obejmuję przebudowę istniejącego zabytkowego budynku usługowego oraz rozbudowę o część hotelową.
Budynek oddany do użytku.

Powierzchnia użytkowa: 2792,30m2

Wymiary:
długość: 41,19m
szerokość: 39,64m
wysokość: 9,98m

 

Wykonanie: GB